Избери страница
 

BONUS %

При играта Bonus % всеки клиент има право да получи безплатен бонус кредит на стойност от 5% до 20% от загубена сума над определен размер.

Минималните суми, при които може да се получи бонус и валидността на бонусите варират за различните игрални зали bulBET.
Всеки месец клиентите на bulBET печелят безплатен бонус кредит на стойност минимум 75000.00 лева в играта Bonus %.

Игрална зала

Играта BONUS % се провежда в игрални зали:

Подробни правила и условия за провеждане на играта BONUS % ще намерите в страницата на игралните зали.