Избери страница

Bon chance

Всеки клиент може да получи скреч талон за играта Bon chance, ако загуби 20.00 лева. Във всеки скреч талон е скрита сума от 5.00, 10.00 или 20.00 лева. Клиентът получава безплатен бонус кредит на стойността, отбелязана върху изтегления скреч талон.

Всеки месец клиентите на bulBET печелят бонус кредити на стойност минимум 15000.00 лева в играта Bon chance.

Игрални зали

Пожелаваме Ви Bon chance в следните игрални зали:

Конкретните правила и условия за провеждане на бонус играта Bon chance ще намерите в страниците на гореизброените игрални зали.